Dona d’alta el teu negoci

Els comerços i establiments del sector HORECA que vullguen participar en el programa Negoci Local Sostenible 22-25 hauran d’inscriure’s, a través d’un formulari en el portal web prèviament habilitat per la Cambra de Comerç de València, en el qual es detallaran les dades següents:

  • Nom comercial.
  • Raó social i CIF.
  • Nom i cognoms del titular i dades de contacte.
  • Adreça o adreces dels establiments.
  • Telèfon de contacte, adreça electrònica.
  • Activitat comerç/HORECA.
  • Nombre de persones empleades (inclòs l’autònom), indicant si ho són a temps parcial o complet.
  • Declaració responsable de compliment dels requisits establits per a participar en la campanya, amb indicació de CNAE o IAE d’activitat.

Dades negoci *

Dades del contacte *

He llegit i accepte les condicions d’adhesió i la política de privacitat